Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746 871 235
Należności w tys. USD 96 052 47 396 42 800 40 701 35 043
Rotacja należności 16,94 23,38 24,81 23,65 24,86

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 627 160K ÷ $96 052K
= 16,94