Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Należności w tys. USD 89 347 96 052 47 396 42 800 40 701
Rotacja należności 23,98 16,94 23,38 24,81 23,65

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 142 710K ÷ $89 347K
= 23,98