Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 4,99 6,62 7,32 6,51 6,33
Rotacja należności 16,94 23,38 24,81 23,65 24,86
Rotacja zobowiązań 28,28 27,06 27,78 25,83 29,03
Rotacja kapitału pracującego 3,19 2,37 2,57 2,69 3,07

Średnia liczba dni

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 73,09 55,12 49,85 56,03 57,69
Cykl należności dni 21,55 15,61 14,71 15,43 14,68
Cykl zobowiązań dni 12,91 13,49 13,14 14,13 12,57

Długoterminowe

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,92 11,45 13,76 15,17 13,75
Rotacja aktywów razem 1,41 1,16 1,31 1,33 1,29