Cavco Industries Inc (CVCO)

ROE

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 197 699 76 646 75 066 68 622 61 502
Kapitał własny w tys. USD 830 455 683 640 607 586 529 588 457 106
ROE 23,81% 11,21% 12,35% 12,96% 13,45%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $197 699K ÷ $830 455K
= 23,81%