Cavco Industries Inc (CVCO)

ROE

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 240 554 197 699 76 646 75 066 68 622
Kapitał własny w tys. USD 976 286 830 455 683 640 607 586 529 588
ROE 24,64% 23,81% 11,21% 12,35% 12,96%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $240 554K ÷ $976 286K
= 24,64%