Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
EBIT w tys. USD 306 378 201 794 88 087 83 412 80 694
Koszty odsetek netto w tys. USD 0 0 0 0 0
Wskaźnik pokrycia odsetek

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $306 378K ÷ $0K
= —