Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 25,90% 25,12% 21,57% 21,71% 21,37%
Marża zysku operacyjnego 14,30% 12,40% 7,95% 7,86% 8,38%
Marża zysku brutto 14,32% 13,03% 8,75% 8,76% 9,00%
Marża zysku netto 11,23% 12,15% 6,92% 7,07% 7,13%

Zwrot z inwestycji

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Operacyjny ROA 23,42% 17,47% 9,25% 10,29% 11,13%
ROA 18,39% 17,12% 8,05% 9,26% 9,46%
Zwrot z kapitału całkowitego 31,18% 24,13% 12,88% 13,72% 15,24%
ROE 24,64% 23,81% 11,21% 12,35% 12,96%