Cavco Industries Inc (CVCO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 73,09 55,12 49,85 56,03 57,69
Cykl należności dni 21,55 15,61 14,71 15,43 14,68
Cykl zobowiązań dni 12,91 13,49 13,14 14,13 12,57
Cykl konwersji gotówki dni 81,73 57,24 51,43 57,33 59,80

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 73,09 + 21,55 – 12,91
= 81,73