Cavco Industries Inc (CVCO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Cykl zapasów dni 60,49 73,09 55,12 49,85 56,03
Cykl należności dni 15,22 21,55 15,61 14,71 15,43
Cykl zobowiązań dni 7,06 12,91 13,49 13,14 14,13
Cykl konwersji gotówki dni 68,65 81,73 57,24 51,43 57,33

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 60,49 + 15,22 – 7,06
= 68,65