Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 809 284 713 989 597 255 546 548 493 568
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 299 037 247 135 184 441 188 626 210 097
Wskaźnik płynności bieżącej 2,71 2,89 3,24 2,90 2,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $809 284K ÷ $299 037K
= 2,71