Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 889 631 809 284 713 989 597 255 546 548
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 770 299 037 247 206 184 441 188 626
Wskaźnik płynności bieżącej 3,01 2,71 2,89 3,24 2,90

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $889 631K ÷ $295 770K
= 3,01