Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk brutto w tys. USD 306 763 211 989 96 912 92 979 86 676
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Marża zysku brutto 14,32% 13,03% 8,75% 8,76% 9,00%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $306 763K ÷ $2 142 710K
= 14,32%