Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk brutto w tys. USD 211 989 96 912 92 979 86 676 78 523
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746 871 235
Marża zysku brutto 13,03% 8,75% 8,76% 9,00% 9,01%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $211 989K ÷ $1 627 160K
= 13,03%