Cavco Industries Inc (CVCO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
EBIT w tys. USD 201 794 88 087 83 412 80 694 69 376
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 969 304 366 0 0
Kapitał własny w tys. USD 830 455 683 640 607 586 529 588 457 106
Zwrot z kapitału całkowitego 24,13% 12,88% 13,72% 15,24% 15,18%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $201 794K ÷ ($5 969K + $830 455K)
= 24,13%