Cavco Industries Inc (CVCO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
EBIT w tys. USD 306 378 201 794 88 087 83 412 80 694
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 243 5 969 233 366 0
Kapitał własny w tys. USD 976 286 830 455 683 640 607 586 529 588
Zwrot z kapitału całkowitego 31,18% 24,13% 12,88% 13,72% 15,24%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $306 378K ÷ ($6 243K + $976 286K)
= 31,18%