Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Working capital w tys. USD 593 861 510 247 466 783 412 814 357 922
Rotacja kapitału pracującego 3,61 3,19 2,37 2,57 2,69

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 142 710K ÷ $593 861K
= 3,61