Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 286 405 264 236 341 775 256 408 199 990
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 92 876 71 726 57 779 42 197 44 654
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 295 770 299 037 247 206 184 441 188 626
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,28 1,12 1,62 1,62 1,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($286 405K + $92 876K) ÷ $295 770K
= 1,28