Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 264 236 341 775 256 408 199 990 198 632
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 726 57 779 42 197 44 654 27 961
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 299 037 247 135 184 441 188 626 210 097
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,12 1,62 1,62 1,30 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($264 236K + $71 726K) ÷ $299 037K
= 1,12