Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 243 5 969 233 366 0
Aktywa razem w tys. USD 1 307 980 1 154 970 951 833 810 431 725 216
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 243K ÷ $1 307 980K
= 0,00