Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Property, plant and equipment w tys. USD 228 278 164 016 96 794 77 190 63 484
Rotacja aktywów trwałych 9,39 9,92 11,45 13,76 15,17

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 142 710K ÷ $228 278K
= 9,39