Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746 871 235
Property, plant and equipment w tys. USD 164 016 96 794 77 190 63 484 63 355
Rotacja aktywów trwałych 9,92 11,45 13,76 15,17 13,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 627 160K ÷ $164 016K
= 9,92