Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 599 820 1 389 000 1 229 780 1 140 240 1 161 730
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $1 599 820K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022