Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa razem w tys. USD 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120
Kapitał własny w tys. USD 1 599 820 1 389 000 1 229 780 1 140 240 1 161 730
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,33 1,32 1,30 1,19 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 123 400K ÷ $1 599 820K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022