Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 380 415 497 861 314 127 286 355 262 001
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 900 62 683 35 346 53 239 45 112
Należności w tys. USD 240 264 108 712 153 998 120 656 100 801
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 264 783 213 610 158 637 115 540 140 209
Wskaźnik płynności szybkiej 2,65 3,13 3,17 3,98 2,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($380 415K + $80 900K + $240 264K) ÷ $264 783K
= 2,65


Analiza porównawcza

2022