Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk brutto w tys. USD 368 663 245 246 181 266 93 744 265 099
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Marża zysku brutto 20,69% 17,91% 14,15% 7,91% 17,30%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $368 663K ÷ $1 781 460K
= 20,69%


Analiza porównawcza

2022