Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

ROE

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 355 217 344 159 498 89 991 161 995
Kapitał własny w tys. USD 1 599 820 1 389 000 1 229 780 1 140 240 1 161 730
ROE 20,40% 15,65% 12,97% 7,89% 13,94%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $326 355K ÷ $1 599 820K
= 20,40%


Analiza porównawcza

2022