Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 857 819 661 929 606 957 588 027 771 470
Zobowiązania handlowe w tys. USD 115 417 102 744 78 412 48 398 69 850
Rotacja zobowiązań 7,43 6,44 7,74 12,15 11,04

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $857 819K ÷ $115 417K
= 7,43


Analiza porównawcza

2022