Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 6,20 3,82 4,14 3,57 3,75
Rotacja należności 7,41 12,60 8,32 9,83 15,20
Rotacja zobowiązań 7,43 6,44 7,74 12,15 11,04
Rotacja kapitału pracującego 3,10 2,18 2,61 2,33 3,24

Średnia liczba dni

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 58,90 95,54 88,23 102,25 97,35
Cykl należności dni 49,23 28,98 43,88 37,15 24,01
Cykl zobowiązań dni 49,11 56,65 47,15 30,04 33,05

Długoterminowe

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 11,34 8,84 8,10 6,37 8,02
Rotacja aktywów razem 0,84 0,75 0,80 0,88 1,07