Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 366 338 237 534 195 405 95 856 262 461
Aktywa razem w tys. USD 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120
Operacyjny ROA 17,25% 12,98% 12,27% 7,09% 18,35%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $366 338K ÷ $2 123 400K
= 17,25%


Analiza porównawcza

2022