Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Należności w tys. USD 240 264 108 712 153 998 120 656 100 801
Rotacja należności 7,41 12,60 8,32 9,83 15,20

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 781 460K ÷ $240 264K
= 7,41


Analiza porównawcza

2022