Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
EBIT w tys. USD 366 338 237 534 195 405 95 856 262 461
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 599 820 1 389 000 1 229 780 1 140 240 1 161 730
Zwrot z kapitału całkowitego 22,90% 17,10% 15,89% 8,41% 22,59%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $366 338K ÷ ($0K + $1 599 820K)
= 22,90%


Analiza porównawcza

2022