Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 840 015 842 519 650 196 624 983 613 674
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 264 783 213 610 158 637 115 540 140 209
Wskaźnik płynności bieżącej 3,17 3,94 4,10 5,41 4,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $840 015K ÷ $264 783K
= 3,17


Analiza porównawcza

2022