Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Property, plant and equipment w tys. USD 157 077 154 942 158 244 186 185 191 154
Rotacja aktywów trwałych 11,34 8,84 8,10 6,37 8,02

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 781 460K ÷ $157 077K
= 11,34


Analiza porównawcza

2022