Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 355 217 344 159 498 89 991 161 995
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Marża zysku netto 18,32% 15,87% 12,45% 7,59% 10,57%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $326 355K ÷ $1 781 460K
= 18,32%


Analiza porównawcza

2022