Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 857 819 661 929 606 957 588 027 771 470
Zapasy w tys. USD 138 436 173 263 146 725 164 733 205 760
Rotacja zapasów 6,20 3,82 4,14 3,57 3,75

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $857 819K ÷ $138 436K
= 6,20


Analiza porównawcza

2022