Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

ROA

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 326 355 217 344 159 498 89 991 161 995
Aktywa razem w tys. USD 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120
ROA 15,37% 11,87% 10,01% 6,65% 11,33%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $326 355K ÷ $2 123 400K
= 15,37%


Analiza porównawcza

2022