Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 923 641 707 301 674 167 597 497 760 716
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Marża zysku ze sprzedaży brutto 51,85% 51,66% 52,62% 50,40% 49,65%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $923 641K ÷ $1 781 460K
= 51,85%


Analiza porównawcza

2022