Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190
Aktywa razem w tys. USD 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120
Rotacja aktywów razem 0,84 0,75 0,80 0,88 1,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 781 460K ÷ $2 123 400K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022