Cigna Group (The) (CI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 079 000 21 496 000 2 279 000 2 177 000 2 201 000 1 799 000 1 878 000 1 773 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 146 000 54 087 000 54 669 000 52 067 000 48 507 000 48 375 000 52 713 000 51 810 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,40 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $21 079 000K) ÷ $56 146 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2023/Q4