Cigna Corp. (CI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 799 000 1 878 000 1 773 000 2 203 000 2 734 000 2 686 000 2 542 000 2 261 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 375 000 52 713 000 51 810 000 51 909 000 45 490 000 43 972 000 42 558 000 45 108 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 799 000K) ÷ $48 375 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022/Q3