Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 150 600 3 301 700 3 315 000 3 197 600 3 682 300 11 601 600 5 816 500 6 195 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 708 000 594 800 769 700 816 100 620 200 1 171 800 693 800 751 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 276 900 3 465 800 3 406 900 3 205 100 2 630 100 5 598 200 2 697 100 3 017 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,18 1,12 1,20 1,25 1,64 2,28 2,41 2,30

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 150 600K + $708 000K) ÷ $3 276 900K
= 1,18