Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 234 400 1 949 200 1 906 400 2 513 700 3 150 600 3 301 700 3 315 000 3 197 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 980 400 821 100 849 500 847 600 708 000 594 800 769 700 816 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 119 200 3 895 800 3 947 700 2 797 900 3 276 900 3 465 800 3 406 900 3 205 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,03 0,71 0,70 1,20 1,18 1,12 1,20 1,25

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 234 400K + $980 400K) ÷ $3 119 200K
= 1,03