Air Products & Chemicals Inc. (APD)

ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 256 100 4 198 200 1 886 700 1 760 000 1 497 800
Aktywa razem w tys. USD 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300
ROA 8,30% 7,82% 7,50% 9,29% 7,81%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $2 256 100K ÷ $27 192 600K
= 8,30%