Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200 8 187 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 338 500 14 372 200 5 858 100 5 975 500 6 189 500 5 753 400
Zysk ze sprzedaży brutto 3 360 100 6 273 800 2 998 200 2 943 400 2 740 700 2 434 200
Koszty badań i rozwoju 102 900 187 000 83 900 72 900 64 500 57 800
Koszty ogólnego zarządu 900 600 1 656 800 775 900 750 000 760 800 715 600
Zysk operacyjny 2 356 600 4 430 000 2 138 400 2 120 500 1 915 400 1 660 800
Koszty odsetek netto 128 000 283 600 109 300 137 000 84 200 119 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 22 800 20 800
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 754 700 5 014 800 2 423 800 2 289 500 2 015 000 1 416 100
Podatek dochodowy 500 800 925 600 478 400 480 100 524 300 260 900
Udziały niekontrolujące 10 400 31 600 44 400 49 400 35 100 20 800
Zysk (strata) netto 2 256 100 4 198 200 1 886 700 1 760 000 1 497 800 3 000 400