Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 12 600 000 12 698 600 10 323 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200 8 187 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 833 000 9 338 500 7 186 100 5 858 100 5 975 500 6 189 500 5 753 400
Zysk ze sprzedaży brutto 3 767 000 3 360 100 3 136 900 2 998 200 2 943 400 2 740 700 2 434 200
Koszty badań i rozwoju 105 600 102 900 93 500 83 900 72 900 64 500 57 800
Koszty ogólnego zarządu 957 000 900 600 828 400 775 900 750 000 760 800 715 600
Zysk operacyjny 2 704 400 2 356 600 2 215 000 2 138 400 2 120 500 1 915 400 1 660 800
Koszty odsetek netto 177 500 128 000 141 800 109 300 137 000 84 200 119 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 22 800 20 800
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 882 400 2 754 700 2 507 400 2 423 800 2 289 500 2 015 000 1 416 100
Podatek dochodowy 551 200 500 800 462 800 478 400 480 100 524 300 260 900
Udziały niekontrolujące 38 400 10 400 15 800 44 400 49 400 35 100 20 800
Zysk (strata) netto 2 300 200 2 256 100 2 099 100 1 886 700 1 760 000 1 497 800 3 000 400