Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 085 800 14 300 600 7 430 100 3 227 400 3 351 700
Aktywa razem w tys. USD 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,26 0,27 0,30 0,17 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 085 800K ÷ $27 192 600K
= 0,26