Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD 2 754 700 5 014 800 2 423 800 2 289 500 2 015 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Marża zysku brutto 21,69% 24,29% 27,37% 25,67% 22,56%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 754 700K ÷ $12 698 600K
= 21,69%