Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 085 800 7 150 300 7 430 100 3 227 400 3 351 700
Kapitał własny w tys. USD 13 144 000 13 539 700 12 079 800 11 053 600 10 857 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,35 0,35 0,38 0,23 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 085 800K ÷ ($7 085 800K + $13 144 000K)
= 0,35