Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300
Kapitał własny w tys. USD 13 144 000 27 079 400 12 079 800 11 053 600 10 857 500
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,07 1,98 2,08 1,71 1,77

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $27 192 600K ÷ $13 144 000K
= 2,07