Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 32 002 500 27 192 600 26 859 200 25 168 500 18 942 800
Kapitał własny w tys. USD 14 312 900 13 144 000 13 539 700 12 079 800 11 053 600
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,24 2,07 1,98 2,08 1,71

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $32 002 500K ÷ $14 312 900K
= 2,24