Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 338 500 14 372 200 5 858 100 5 975 500 6 189 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 120 700 1 473 600 546 200 528 200 924 600
Rotacja zobowiązań 8,33 9,75 10,73 11,31 6,69

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 338 500K ÷ $1 120 700K
= 8,33