Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 833 000 9 338 500 7 186 100 5 858 100 5 975 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 212 900 1 120 700 736 800 546 200 528 200
Rotacja zobowiązań 7,28 8,33 9,75 10,73 11,31

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $8 833 000K ÷ $1 212 900K
= 7,28