Air Products & Chemicals Inc. (APD)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 256 100 4 198 200 1 886 700 1 760 000 1 497 800
Kapitał własny w tys. USD 13 144 000 27 079 400 12 079 800 11 053 600 10 857 500
ROE 17,16% 15,50% 15,62% 15,92% 13,80%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $2 256 100K ÷ $13 144 000K
= 17,16%