Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 360 100 6 273 800 2 998 200 2 943 400 2 740 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Marża zysku ze sprzedaży brutto 26,46% 30,39% 33,85% 33,00% 30,69%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 360 100K ÷ $12 698 600K
= 26,46%