Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 767 000 3 360 100 3 136 900 2 998 200 2 943 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 600 000 12 698 600 10 323 000 8 856 300 8 918 900
Marża zysku ze sprzedaży brutto 29,90% 26,46% 30,39% 33,85% 33,00%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 767 000K ÷ $12 600 000K
= 29,90%