Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Aktywa razem w tys. USD 27 192 600 53 718 400 25 168 500 18 942 800 19 178 300
Rotacja aktywów razem 0,47 0,38 0,35 0,47 0,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 698 600K ÷ $27 192 600K
= 0,47