Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 600 000 12 698 600 10 323 000 8 856 300 8 918 900
Aktywa razem w tys. USD 32 002 500 27 192 600 26 859 200 25 168 500 18 942 800
Rotacja aktywów razem 0,39 0,47 0,38 0,35 0,47

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 600 000K ÷ $32 002 500K
= 0,39