Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 200 500 6 282 900 8 376 300 8 684 900 4 618 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 895 800 3 465 800 2 799 100 2 416 700 1 820 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,33 1,81 2,99 3,59 2,54

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 200 500K ÷ $3 895 800K
= 1,33