Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 282 900 16 752 600 8 684 900 4 618 300 5 082 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 465 800 5 598 200 2 416 700 1 820 900 2 338 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,81 2,99 3,59 2,54 2,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 282 900K ÷ $3 465 800K
= 1,81