Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Working capital w tys. USD 2 817 100 11 154 400 6 268 200 2 797 400 2 743 900
Rotacja kapitału pracującego 4,51 1,85 1,41 3,19 3,25

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $12 698 600K ÷ $2 817 100K
= 4,51