Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 20,10 23,05 25,22 23,72 23,36
Cykl należności dni 53,81 54,30 56,11 55,29 58,79
Cykl zobowiązań dni 43,80 37,42 34,03 32,26 54,52
Cykl konwersji gotówki dni 30,11 39,93 47,30 46,75 27,62

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 20,10 + 53,81 – 43,80
= 30,11