Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 949 200 3 301 700 5 800 800 6 357 900 2 414 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 821 100 594 800 585 900 560 700 464 200
Należności w tys. USD 1 778 400 1 872 200 1 535 700 1 361 500 1 351 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 895 800 3 465 800 2 799 100 2 416 700 1 820 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,66 2,83 3,43 2,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 949 200K + $821 100K + $1 778 400K) ÷ $3 895 800K
= 1,17