Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Należności w tys. USD 1 872 200 3 071 400 1 361 500 1 351 100 1 438 300
Rotacja należności 6,78 6,72 6,50 6,60 6,21

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $12 698 600K ÷ $1 872 200K
= 6,78