Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 9 431 300 7 085 800 7 150 300 7 430 100 3 227 400
Kapitał własny w tys. USD 14 312 900 13 144 000 13 539 700 12 079 800 11 053 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,66 0,54 0,53 0,62 0,29

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $9 431 300K ÷ $14 312 900K
= 0,66