Air Products & Chemicals Inc. (APD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 698 600 20 646 000 8 856 300 8 918 900 8 930 200
Property, plant and equipment w tys. USD 14 160 500 26 509 200 11 964 700 10 337 600 9 923 700
Rotacja aktywów trwałych 0,90 0,78 0,74 0,86 0,90

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $12 698 600K ÷ $14 160 500K
= 0,90