ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 161 707 67 757 48 228 56 281 63 385 76 911 100 300 15 254
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 336 10 609 12 214 8 750 8 039 9 708 11 256 7 732
Należności w tys. USD 172 925 174 713 165 438 140 433 150 410 131 625 128 526 106 714
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 122 865 125 825 99 439 81 627 96 312 79 532 87 537 84 872
Wskaźnik płynności szybkiej 2,82 2,01 2,27 2,52 2,30 2,74 2,74 1,53

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($161 707K + $12 336K + $172 925K) ÷ $122 865K
= 2,82


Analiza porównawcza

2023/Q2